Impressum

Izdavač, ponuđač usluga i sadržaja, te vlasnik internetske stranice i njenog sadržaja:
Katapult koncept d.o.o.
Adresa: Vinogradska cesta 94 c, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
E-mail: info@ledenipark.hr
OIB: 58801099715
IBAN: HR6924020061100747802
Odgovorna osoba: Mario Klapčić
Djelatnost: Agencija za promidžbu
Nadležno državno tijelo: Trgovački sud u Zagrebu

Osnovne smjernice o www.ledenipark.hr
Ova web stranica je u vlasništvu Katapult koncept d.o.o. Pod ovom web stranicom i njenim pod domenama možete pronaći sve informacije i on-line usluge vezane za program i usluge koje pruža Katapult koncept d.o.o., kao i informacije o klizalištu, termina, programu i događajima vezanima za Ledeni park.
Aktualno: studeni 2018.


Brendovi